0

Czy Lokaty bankowe są bezpieczne ?

Lokaty bankowe, konta oszczędnościowe oraz obligacje skarbowe to najbezpieczniejsze na świecie inwestycje. W przypadku lokat i kont oszczędnościowych ryzyko utraty zainwestowanych pieniędzy powyżej równowartości 100 000 euro wiąże się z upadkiem banku, do którego wpłaciliśmy pieniądze. Upadek banku zdarza się stosunkowo rzadko. Mianowice od 2000 roku ani jeden bank w Polsce nie ogłosił upadłości. Przed rokiem 2000 zdarzyło się to kilka razy. Natomiast wypłata inwestycji w obligacje skarbowe jest gwarantowana przez Państwo, co oznacza, że możemy się obawiać o utratę pieniędzy tylko wtedy, gdy Państwo zbankrutuje, co zdarza się stosunkowo rzadko.

Gwarancja wypłaty

To, że bank upadnie nie oznacza od razu, że nasze zainwestowane pieniądze są stracone. Wręcz przeciwnie, otrzymamy zainwestowane pieniądze wraz naliczonymi odsetkami z powrotem. Na tym polega właśnie przewaga nad innymi formami inwestycji. Wszystkie zdeponowane pieniądze na lokatach i kontach są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ma on obowiązek wypłaty zgromadzonych pieniędzy wraz z odsetkami w ciągu miesiąca od dnia zawieszenia działalności banku. Zarówno firmy jak i osoby fizyczne są chronione. Lokaty i konta w złotówkach i innych walutach są objęte ochroną, ale należne wypłaty następują zawsze w złotówkach. Lista wszystkich instytucji objęta ochroną znajduje się na tej stronie.

Limit bezpiecznej inwestycji

O jednej rzeczy należy pamiętać, mianowicie wszystkie środki pieniężne ulokowane w depozytach i kontach chronione są do równowartości kwoty 100 000 euro w jednym banku. Oznacza to, że nadwyżkę ponad tą kwotę odzyskamy wyłącznie w wyniku podziału majątku banku podczas postępowania upadłościowego. Jest to więc obarczone trudnościami i prawdopodobnie nie odzyskamy całości, lecz tylko część pieniędzy. Co więc zrobić, gdy posiadamy kwotę dużo większą niż 100 000 euro, którą chcemy bezpiecznie ulokować na lokacie bankowej ? Należy wpłacić pieniądze do różnych banków tak, aby w każdym banku kwota nie przekraczała 100 000 euro. Wtedy mamy gwarancję wypłaty zainwestowanych środków wraz z odsetkami przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w każdym banku. Limit ten dotyczy mianowicie tylko jednego banku.

Lokaty, akcje, złoto czy nieruchomości ?

Dlaczego lokaty są bezpieczniejsze niż akcje, złoto lub nieruchomości ? Akcje jak wiadomo to ryzykowna inwestycja, można dużo zyskać albo dużo stracić. Ich cena zależy od sytuacji globalnej, sytuacji finansowej spółki i wiele innych czynników. Złoto i nieruchomości również nie są pewną inwestycją, raz jest drożej a raz taniej. Nigdy nie mamy pewności jak potoczą się losy. Jest to jedna wielka niewiadoma. Potocznie mówi się, że ceny złota i nieruchomości zawsze będą rosły ale wystarczy spojrzeć na historyczne wykresy cen złota i wykresy cen nieruchomości w różnych krajach lub miastach. Widać na nich wyraźnie, że ceny raz rosną, raz spadają. W przypadku lokat bankowych mamy natomiast określoną stopę zwrotu po określonym czasie. Nigdy nie należy wierzyć różnym firmom reklamującym gwarantowaną wypłatę zysku po określonym czasie, gdyż nigdy nie będziemy mieli pewności co do wypłaty lub wypłacalności danej instytucji, która nie jest chroniona tak jak banki. Wystarczy cofnąć się do czasu wielkiej afery Amber Gold, aby wziąć przykład z tego typu instytucji. Również żadne obligacje korporacyjne nie mają możliwości gwarantowania wypłaty kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *