0

Jak działają Lokaty bankowe ?

Lokaty bankowe o stałym oprocentowaniu zawsze były i będą najpewniejszą inwestycją spośród wszystkich innych, takich jak akcje, fundusze inwestycyjne, nieruchomości, metale szlachetne i wiele innych. Ich zaletą jest przede wszystkim z góry określony zysk oraz gwarancja wypłaty zainwestowanej kwoty wraz z odsetkami. Ponadto każda lokata bankowa podlega Bankowemu Funduszu Gwarancyjnemu do równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku ewentualnemu bardzo rzadko zdarzającemu się bankructwu banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązany jest do wypłaty należność inwestorowi wraz z odsetkami w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku. Jeżeli inwestor posiada np. 3 lokaty lub konta w 3 różnych bankach o wartości 100 000 euro, to łączna suma gwarantowana wynosi w związku z tym 300 000 euro. Pamiętać przy tym należy, że niektóre banki istnieją pod różnymi nazwami handlowymi. Zatem gwarancję do 100 000 euro mamy łącznie we wszystkich nazwach handlowych danego banku. Szczegóły przedstawia Lista podmiotów objętych gwarancjami BFG.

Oprocentowanie Lokat Bankowych

Oprocentowanie lokat bankowych jest ściśle powiązane z aktualnymi stopami procentowymi. Oznacza to, że lokaty są mniej opłacalne w przypadku recesji, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, aby pobudzić inwestycje poprzez tanie kredyty. Natomiast wysokie oprocentowanie lokat ma miejsce wtedy, gdy koniunktura jest dobra a zatem kredyty drogie. Nie ma w tym wypadku potrzeby pobudzania inwestycji poprzez tanie kredyty, gdyż gospodarka rozwija się prawidłowo. Stopy procentowe wpływają również na kurs waluty oraz inflację. Podwyższenie stóp procentowych zachęca do oszczędzania, zatem zapobiega wzrostu cen poprzez nadmierny popyt na różne produkty. Jest to zatem idealne narzędzie do stymulacji gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej raz w miesiącu ustala wysokość stóp procentowych. Aktualną wysokość stóp procentowych można śledzić na stronie Narodowego Banku Polskiego.

Jak działają Lokaty Bankowe ?

Odpowiedź na pytanie co bank zyskuje oferując lokaty jest prosta. Działalność banku polega na pożyczaniu pieniędzy od kogoś (lokaty) i następnie pożyczaniu pieniędzy komuś (kredyty). Aby uzyskać środki finansowe na udzielenie kredytów oferuje lokaty. Bank zarabia zatem na różnicy w oprocentowaniu między lokatami i kredytami. Oferując lokatę bankową np. na 3% i udzielając kredytu na 5%, bank zyska 2%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *