0

Kiedy wzrośnie oprocentowanie Lokat ?

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych jest ściśle powiązane z wysokością stóp procentowych. A wysokość stóp procentowych jest powiązana z aktualną koniunkturą gospodarczą. Gdy gospodarka przechodzi kryzys, rząd aby wesprzeć inwestycje i rozruszać gospodarkę obniża stopy procentowe. Dzięki temu uzyskanie kredytu jest bardzo opłacalne i inwestorzy dokonują zakupów. Wtedy też lokaty bankowe są najmniej zyskowne. Natomiast, gdy gospodarka już jest w bardzo dobrym stanie oraz gdy wyceny akcji są bardzo wysokie, wtedy ministerstwo finansów podwyższa stopy procentowe, aby w ten sposób zahamować inflację, która przyczynia się do wzrostu towarów i usług. Okres, gdy stopy procentowe są na wysokim poziomie jest najbardziej zyskowny dla posiadaczy lokat bankowych.

Kiedy wzrosną stopy ?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy stwierdzić w którym obecnie momencie cyklu gospodarczego się znajdujemy. A zatem co się działo w przeszłości. Jeżeli w niedalekiej przeszłości był kryzys, a następnie duży wzrost gospodarczy, to oznacza, że stopy procentowe podczas kryzysu zostały obniżone i nastąpiło rozruszanie gospodarki. Rząd będzie tak długo utrzymywał wysokość stóp na niskim poziomie aż inflacja wzrośnie. Wtedy aby chronić się przed nią, podwyższy je. Dokładnie nie wiadomo kiedy poszczególne cykle będą miały swój początek i koniec, dużo zależy od sytuacji globalnej, gdyż Polska gospodarka uzależniona jest od USA, Niemiec, Chin i wiele innych krajów o potężnej pozycji ekonomicznej. Może być tak, że jeszcze przez wiele lat stopy pozostaną na niskim albo wysokim poziomie.

Kiedy inwestować w lokaty ?

Jeżeli nie jesteś pewien, czy oprocentowanie w przyszłości wzrośnie a chcesz swoje pieniądze bezpiecznie ulokować, to załóż po prostu lokatę na krótki termin, na 2, 3 lub 4 miesiące. Wiele banków oferuje lokaty promocyjne o dużo wyższym oprocentowaniu niż standardowe lokaty. Są tu też pewne ograniczenia, zazwyczaj należy być nowym klientem banku. Okres trwania tych lokat jest stosunkowo krótki, co daje szanse przeczekanie niepewności co do przyszłości wysokości stóp procentowych. Możesz też założyć konto oszczędnościowe, z którego zawsze możesz wypłacać pieniądze. Nie musisz zatem zamrażać pieniędzy na dłuższy czas. Gdy tylko wzrosną stopy, możesz je z tego konta wypłacić i założyć wysoko oprocentowaną lokatę bankową. Lub na odwrót, gdy stopy procentowe spadną, możesz je wypłacić i zainwestować w coś innego.

Dłuższy okres, wyższe oprocentowanie

Nie wliczając lokat promocyjnych oprocentowanie jest zawsze najwyższe w przypadku lokat na najdłuższy okres. Depozyt na 36 miesięcy jest wyżej oprocentowany niż depozyt na 1 lub 2 miesiące. Wiąże się to z ryzykiem jakie podejmuje inwestor. Gdy dziś założy lokatę na 3 lata a po 2 latach stopy procentowe wzrosną, to klient będzie miał niższe oprocentowanie niż inne lokaty oferowane w tym czasie. Dlatego w lokaty na długi okres warto inwestować wtedy, gdy stopy są na wysokim poziomie i jest mało prawdopodobne, że jeszcze wzrosną. W okresie, gdy stopy są niskie warto ulokować pieniądze na krótszy okres od 1 do 6 miesięcy aby później nie żałować, gdyż jest mało prawdopodobne aby stopy procentowe zostały jeszcze obniżone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *