Najlepsze Konta Oszczędnościowe w Polsce

Konta oszczędnościowe prawie jak lokaty bankowe

Konta oszczędnościowe to nic innego jak lokaty jednodniowe, co oznacza, że odsetki naliczają się codziennie. Jeżeli wypłacimy pieniądze z konta oszczędnościowego po miesiącu, tygodniu lub nawet po kilku dniach jego posiadania, to nie tracimy naliczonych odsetek tak jak w przypadku zerwania lokaty. Konta oszczędnościowe są bardzo przydatne, jeżeli uważamy, że pieniądze są nam potrzebne na bieżące potrzeby ale równocześnie nie chcemy zrezygnować z utraty ich wartości na skutek naszego wroga jakim jest inflacja, a nawet zyskamy jeżeli oprocentowanie konta będzie wyższe od inflacji, uwzględniając przy tym 19% podatku belki. Często jest tak, że w okresie niskich stóp procentowych promocyjne konta oszczędnościowe średnio często mają wyższe oprocentowanie od promocyjnych lokat bankowych. Warto na to zwrócić uwagę i przejrzeć całą ofertę kont oszczędnościowych wraz z warunkami jakie trzeba spełnić aby uzyskać tak wysokie oprocentowanie.

Przewagą nad kontami osobistymi jest oprocentowanie

Natomiast od zwykłych kont osobistych różnią się przede wszystkim oprocentowaniem, którego w przypadku większości kont osobistych nie ma. Za to mają ograniczoną swobodę przelewów wychodzących. Banki często stosują dodatkową wysoką opłatę za drugi i kolejny przelew wychodzący w miesiącu z rachunku oszczędnościowego. Aby przyciągnąć nowych klientów, często oferowane jest wysokie oprocentowanie przez pierwsze kilka miesięcy po założeniu konta oszczędnościowego, które po pewnym okresie wraca do standardowego poziomu. Warto mieć to na uwadze i sprawdzić jakie będzie docelowe oprocentowanie konta.

Poniżej przedstawione są najwyżej oprocentowane promocyjne konta oszczędnościowe. Mogą być przy nich uwzględnione różne warunki, które należy spełnić – oprocentowanie tylko dla nowych środków pieniężnych, posiadanie innego konta w tym samym banku, aktywne korzystanie z konta, limit kwoty lub inne warunki – szczegółowe informacje znajdują się na stronie konta. 

Wszystkie konta oszczędnościowe są monitorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 100 000 euro przypadającej na jeden bank, co oznacza, że nie ma ryzyka utraty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami.