0

Składowe wyniku finansowego w sektorze bankowym – luty 2020

Przedstawiamy najnowszy raport składowych wyniku finansowego w całym sektorze bankowym za luty 2020. Jak widać przychody odsetkowe stanowią największy udział w przychodach, natomiast największa strata to koszty i amortyzacja. Koszty odsetek, czyli między innymi z lokat i kont oszczędnościowych wyniosły 2 672,3 mln zł. Suma jest dodatnia i wynosi 1 782,6 mln zł.  W porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku przychody odsetkowe wzrosły o 527,76 mln zł, zmniejszyły się za to pozostałe przychody netto o 271,49 mln zł. W porównaniu do lutego 2019 wynik netto zwiększył się o 659,79 mln zł.

Przychody odsetkowe1 1198,5 mln zł
Koszty odsetek-2 672,3 mln zł
Przychody z dywidend18,9 mln zł
Wynik z prowizji2 294,6 mln zł
Pozostałe przychody netto831,7 mln zł
Koszty i amortyzacja-7 783,5 mln zł
Wynik z rezerw i odpisów-1 314,7 mln zł
Pozostałe38,9 mln zł
Podatek-829,4 mln zł
Wynik netto1 782,6 mln zł

Źródło: KNF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *