Ranking Lokat Bankowych – Styczeń 2022

🕓 Ostatnia aktualizacja: 08-01-2022 14:04:44

Poniżej przedstawione są najwyżej oprocentowane lokaty oszczędnościowe dostępne na rynku w Polsce na miesiąc styczeń 2022. Ranking przedstawia najlepsze lokaty bankowe od najwyżej do najniżej oprocentowanych nie uwzględniając okresu i kwoty. Niektóre z nich posiadają obowiązkowe wymogi lub ograniczenia, takie jak limit kwoty lokaty, bycie nowym klientem, posiadanie konta osobistego w tym samym banku lub wysokie oprocentowanie lokaty tylko dla nowych środków pieniężnych – szczegółowe informacje znajdują się w tabeli i na stronie lokaty.

Wszystkie lokaty z rankingu monitorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (lub zagraniczny odpowiednik) do kwoty 100 000 euro przypadającej na jeden bank, co oznacza, że do równowartości tej kwoty nie ma ryzyka utraty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami.

Poniższa tabela przedstawia kolumny według kolejności: nazwa banku, oprocentowanie lokaty, okres lokaty w miesiącach, warunki do spełnienia, maksymalna kwota lokaty w tysiącach złotych.

Bank%Warunkimax
tys.
Credit Agricole3.0012konto 555 zł🎁
nowe środki
75
Credit Agricole3.0024konto 555 zł🎁
nowe środki
75
Credit Agricole3.0036konto 555 zł🎁
nowe środki
75
Nest Bank3.006konto,
nowy klient,
wpływ 1000 zł/mc
10
Kasa Stefczyka2.405konto,
nowe środki
50
Kasa Stefczyka2.406konto,
nowy klient
50
Inbank2.2060brak400
Inbank
2.1048brak400
Inbank2.1036brak400
Inbank2.1024brak400
Inbank2.1012brak400
Bank Millennium2.003konto 360 zł🎁
polecenie konta
25
Getin Bank2.002nowy klient,
aplikacja mobilna
10
Neo Bank2.002konto,
nowy klient
10
Getin Bank2.0012konto,
nowe środki,
zgody
marketing
180
Credit Agricole2.009konto 555 zł🎁
nowe środki
75
Inbank1.806brak400
Inbank1.603brak400
Credit Agricole1.506konto 555 zł🎁
nowe środki
200
Getin Bank1.506konto,
nowe środki,
zgody
marketing
180
Inbank1.501brak400
Santander1.004konto 350 zł🎁
aplikacja mobilna,
tylko raz
20
Getin Bank1.003konto,
nowe środki,
zgody
marketing
180

Przeciętne oprocentowanie lokat a inflacja w ostatnich 12 miesiącach

MiesiącLokatyInflacjaRóżnica
11.20200.58 %3.02 %-2.44 %
12.20200.54 %2.38 %-1.84 %
01.20210.51 %2.60 %-2.10 %
02.20210.47 %2.44 %-1.97 %
03.20210.37 %3.20 %-2.83 %
04.20210.34 %4.32 %-3.98 %
05.20210.32 %4.70 %-4.38 %
06.20210.31 %4.40 %-4.09 %
07.20210.31 %5.00 %-4.69 %
08.20210.30 %5.50 %-5.20 %
09.20210.30 %5.90 %-5.60 %
10.20210.31 %6.80 %-6.49 %

Historyczne oprocentowanie lokat a inflacja od 2005 roku

RokLokatyInflacjaRóżnica
20053.88 %2.10 %+1.78 %
20062.84 %1.00 %+1.84 %
20073.07 %2.50 %+0.57 %
20084.34 %4.20 %+0.14 %
20095.47 %3.50 %+1.97 %
20104.37 %2.60 %+1.77 %
20114.08 %4.30 %-0.22 %
20124.62 %3.70 %+0.92 %
20133.58 %0.90 %+2.68 %
20142.46 %0.00 %+2.46 %
20151.97 %-0.90 %+2.87 %
20161.65 %-0.60 %+2.25 %
20171.52 %2.00 %-0.48 %
20181.56 %1.60 %-0.04 %
20191.55 %2.30 %-0.75 %
20200.97 %3.40 %-2.43 %

Źródło: NBP

Bezpieczeństwo lokaty bankowej

Lokaty oszczędnościowe o stałym oprocentowaniu gwarantują z góry określony zysk oraz pewność wypłaty zainwestowanej kwoty wraz z odsetkami. Jest to obecnie najbezpieczniejsza forma inwestycji środków pieniężnych na świecie. Każda lokata bankowa podlega Bankowemu Funduszu Gwarancyjnemu do równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że w przypadku ewentualnemu bardzo rzadko zdarzającemu się bankructwu banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązany jest do wypłaty należność inwestorowi wraz z odsetkami w ciągu 20 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Jeżeli inwestor posiada np. 3 lokaty lub konta w 3 różnych bankach o wartości 100 000 euro w każdym banku, to łączna suma gwarantowana wynosi w związku z tym 300 000 euro. Pamiętać przy tym należy, że niektóre banki istnieją pod różnymi nazwami handlowymi. Zatem gwarancję do 100 000 euro mamy łącznie we wszystkich nazwach handlowych danego banku. Szczegóły przedstawia Lista podmiotów objętych gwarancjami BFG.

Od czego zależy oprocentowanie lokat oszczędnościowych ?

Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych jest ściśle powiązane z aktualnymi stopami procentowymi. Oznacza to, że depozyty są mniej opłacalne w przypadku recesji, gdy Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe, aby pobudzić inwestycje poprzez tanie kredyty. Obniżka stóp procentowych ma także zniechęcić do oszczędzania w bankach, aby oszczędzający inwestował w bardziej ryzykowne aktywa, co również ma służyć ożywieniu koniunktury. Natomiast wysokie oprocentowanie lokat ma miejsce wtedy, gdy koniunktura jest dobra a zatem kredyty drogie. Nie ma w tym wypadku potrzeby pobudzania inwestycji poprzez tanie kredyty, gdyż gospodarka rozwija się prawidłowo.

Stopy procentowe wpływają również na kurs waluty oraz inflację. Podwyższenie stóp procentowych zachęca do oszczędzania, zatem zapobiega wzrostu cen poprzez nadmierny popyt na różne produkty. Jest to zatem idealne narzędzie do stymulacji gospodarki i inflacji. Rada Polityki Pieniężnej raz w miesiącu się spotyka, aby ustalić czy stopy procentowe zostaną podwyższone, obniżone lub zostaną na tym samym, dotychczasowym poziomie. Aktualną wysokość stóp procentowych można śledzić na stronie Narodowego Banku Polskiego.

To ile dokładnie się na lokatach zarobi, zależy przede wszystkim od aktualnej wysokości stóp procentowych ustalanej przez Radę Polityki Pieniężne. Banki na tej podstawie ustalają wysokość oprocentowania swoich lokaty bankowych, kont oszczędnościowych i wszelkich kredytów. Ustalają taką ich wysokość, aby móc na nich zarobić, czyli doliczają swoją marżę. Banki natomiast aby przyciągnąć nowych klientów oferują im na początek dużo wyżej oprocentowane lokaty, niż te wynikające z aktualnej wartości WIBOR, czyli stopy referencyjnej. Nasz ranking lokat oszczędnościowych zawiera wszystkie najnowsze promocje, czyli najwyżej oprocentowane lokaty na polskim rynku.

Ile można zyskać na czysto na lokacie ?

To, że bank oferuje na lokacie 3,00% jeszcze nie oznacza, że dokładnie tyle otrzymamy na czysto. Należy od tych 3,00% jeszcze odjąć tzw. „Podatek Belki”, który wynosi 19%. A więc jeżeli zainwestujemy 100 000 zł w lokatę o oprocentowaniu stałym 3,00% w skali roku, to po roku otrzymamy 3 000 zł – (19% x 3 000 zł), czyli 2 430 zł na czysto. W skali miesiąca wynosi to więc 202,5 zł. Może nie jest to bardzo wysoki zarobek ale jest w 100% pewny.

Niestety nie jest aż tak kolorowo jak to wygląda, ponieważ istnieje jeszcze coś takiego jak wspomniana inflacja. Jest to nic innego jak wzrost cen żywności, transportu, ogrzewania, ubrań i wszystkiego innego związanego z tym na co wydajemy w codziennym życiu pieniądze. A więc wyżej otrzymane 2 430 zł należy jeszcze pomniejszyć o np. 1,00% inflacji. Inflacja w tym wypadku wynosi 1 000 zł, gdyż jest to 1,00 % z zainwestowanej kwoty 100 000 zł, która podlega inflacji. Wtedy czysty zysk w skali roku wyniósł by 1 430 zł w skali roku i 119,66 zł w skali miesiąca. Oczywiście nie zawsze inflacja wynosi 1,00%, czasami wynosi mniej, a czasami więcej. Czasami inflacja też jest ujemna, co oznacza że nawet pieniądze trzymane w domu pod poduszką zyskają na wartości. Inflacja zależy w dużej mierze od wysokości stóp procentowych, które służą właśnie do kontrolowania wysokości inflacji, poprzez ich odpowiednie podwyższanie lub obniżanie.

Na czym zarabia bank ?

Działalność banku polega na pożyczaniu pieniędzy od kogoś (depozyty) i następnie pożyczaniu pieniędzy komuś (kredyty). Aby uzyskać środki finansowe na udzielenie kredytów, bank oferuje lokaty i konta bankowe. Bank zarabia zatem na różnicy w oprocentowaniu między lokatami i kredytami. Oferując lokatę bankową np. na 3% i udzielając kredytu na 5%, bank zyska mniej więcej 2%, oczywiście nie uwzględniając pozostałych kosztów i przychodów.

Banki zarabiają również na opłatach i prowizjach za prowadzenie kont ROR i rachunków firmowych, w tym opłaty za przelewy, karty, opłaty manipulacyjne, wydawanie zaświadczeń i inne operacje bankowe. Zarabiają również na opłatach i prowizjach za udzielanie kredytów konsumenckich, hipotecznych i innych pożyczek. Lecz proporcjonalnie największym zarobkiem banków jest wspomniana pierwsza metoda, czyli marża bankowa za udzielanie kredytów z naszych oszczędności lub też z zakupionych środków pieniężnych na rynku międzybankowym. Największy zysk dają bankom kredyty gotówkowe, gdyż charakteryzują się wysokim oprocentowaniem i jednocześnie wysoką marżą dla banku.

Czy można zerwać lokatę przed końcem ?

Oczywiście można zerwać lokatę w każdej chwili, nawet kilka dni po założeniu lokaty lub kilka dni przed końcem. W tym drugim przypadku należy jednak liczyć się ze znaczną utratą naliczonych odsetek, co może nie za bardzo się opłacać. Jest natomiast taka możliwość, dlatego depozyty terminowe pod tym względem mają dużą przewagę nad innymi formami inwestycji, w których kapitał może być zamrożony na lata lub być nawet w ogóle nie do odzyskania w przypadku znacznej utraty wartości lub braku chętnych na zakup danych produktów.

Niektóre banki oferują nawet możliwość zerwania lokaty bez utraty odsetek, co jest dodatkowym atutem. W większości ofert lokat natomiast trzeba się liczyć z naliczeniem odsetek dopiero po zakończonym okresie. Inwestorzy lub oszczędzający potrzebujący bieżący dostęp do gotówki wybierają zazwyczaj lokaty 1-3 miesięczne, których w ofertach banków nie brakuje.

Promocyjne oprocentowanie lokat bankowych

Banki, aby przyciągnąć nowych klientów lub nowe środki pieniężne do siebie, stosują wszelkiego rodzaju promocje, które są korzystne zarówno dla banku, jak i klienta. W tych promocjach zapewniają one często wyższe oprocentowanie niż w tych standardowych lokatach oszczędnościowych. Wiąże się to z tym, że znaczna część klientów pozostanie w danym banku na zawsze, a więc z czasem im się to zrekompensuje w postaci innych opłat i prowizjach ponoszonych przez klienta za prowadzenie konta, korzystanie z karty lub na marżach bankowych za udzielane kredyty i pożyczki.

Na naszej stronie na bieżąco śledzimy wszystkie najnowsze okazje i promocje zarówno najlepszych lokat bankowych terminowych, rachunków oszczędnościowych oraz najlepszych kont osobistych i firmowych. W pzypadku kont bankowych zarówno dla osoby fizycznej jak i działalności gospodarczej, banki zachęcają klientów wysokimi premiami za otwarcie i korzystanie z konta, jak i bezpłatne korzystanie z konta i karty, przynajmniej przez początkowy okres.