Ranking Kont Oszczędnościowych – Luty 2023

🕓 Ostatnia aktualizacja: 02-02-2023 09:48:04

Poniżej przedstawione są najlepsze konta oszczędnościowe w Polsce na miesiąc luty 2023. Ranking przedstawia rachunki oszczędnościowe od najwyżej do najniżej oprocentowanych, nie uwzględniając okresu i kwoty. Mogą być przy nich uwzględnione różne wymogi lub ograniczenia, takie jak limit kwoty, bycie nowym klientem, wysokie oprocentowanie konta oszczędnościowego tylko dla nowych środków pieniężnych, posiadanie konta osobistego w tym samym banku, aktywne korzystanie z konta – szczegółowe informacje znajdują się w tabeli i na stronie konta.

Wszystkie konta oszczędnościowe z rankingu monitorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (lub zagraniczny odpowiednik) do kwoty 100 000 euro przypadającej na jeden bank, co oznacza, że do równowartości tej kwoty nie ma ryzyka utraty kapitału wraz z naliczonymi odsetkami.

Poniższa tabela przedstawia kolumny według kolejności: nazwa banku, oprocentowanie konta oszczędnościowego, okres oprocentowania konta oszczędnościowego w miesiącach, warunki do spełnienia, maksymalna kwota oprocentowanych środków w tysiącach złotych.

Bank%Warunkimax
tys.
Bank Pekao
konieczne konto
8.006konto 200 zł🎁
nowy klient
200
Bank Millennium8.003konto 500 zł🎁
nowe środki
400
ING Bank Śląski8.003konto 250 zł🎁
400
PKO BP7.502konto,
nowe środki
-
mBank
konieczne konto
7.103konto 250 zł🎁
nowe środki
500
Alior Bank
konieczne konto
7.003konto 400 zł🎁
wpływ 2000 zł/mc,
nowe środki
200
Nest Bank
konieczne konto
5.002konto100
Credit Agricole
konieczne konto
2.433konto 555 zł🎁
nowy klient,
zgody marketing
20

Czym różni się lokata od rachunku oszczędnościowego ?

Różnica między lokatami i kontami oszczędnościowymi polega przede wszystkim na tym, że lokata jak sama nazwa wskazuje służy do lokowania pieniędzy na jakiś okres czasu. A więc pewien okres czasu oznacza, że nie będziemy nimi dysponować przez ten czas. Bank przejmuje kontrolę nad naszymi pieniędzmi i odda je dopiero po okresie zawartym w umowie. Brak dostępu do naszych pieniędzy bank rekompensuje za to wyższym oprocentowaniem lokaty, gdyż w większości bankach zysk z lokaty jest większy niż na kontach oszczędnościowych.

Konta oszczędnościowe to nic innego jak lokaty bankowe jednodniowe, ponieważ po każdym dniu mamy prawo wypłacić nasze pieniądze wraz z naliczonymi odsetkami. Banki natomiast dla przejrzystości i prostoty stosują miesięczne naliczanie odsetek. Oznacza to w praktyce, że dopiero każdego pierwszego dnia następnego miesiąca widzimy na naszym koncie zysk z odsetek pomniejszony o podatek belki. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby środki pieniężne wypłacić w połowie miesiąca. Odsetki naliczone do połowy miesiąca zostaną naliczone w nowym miesiącu. Ale każdy bank może mieć inny system naliczania odsetek, dlatego zawsze należy przeczytać wszystkie warunki i opłaty prowadzenia konta oszczędnościowego.

Przewagą nad kontami osobistymi jest oprocentowanie

Natomiast od zwykłych kont osobistych różnią się przede wszystkim oprocentowaniem, którego w przypadku większości kont osobistych nie ma. Za to konta oszczędnościowe mają ograniczoną swobodę przelewów wychodzących. Banki często stosują dodatkową wysoką opłatę za drugi i kolejny przelew wychodzący w miesiącu z rachunku oszczędnościowego.

Aby przyciągnąć nowych klientów, często oferowane jest wysokie oprocentowanie przez pierwsze kilka miesięcy po założeniu rachunku oszczędnościowego, które po pewnym okresie wraca do standardowego poziomu. Z reguły aby założyć konto oszczędnościowe, wymagane jest najpierw otwarcie konta osobistego w tym samym banku. Ułatwia to również szybkie zasilanie konta oszczędnościowego, gdyż przelewy wykonywane do tego samego banku przychodzą błyskawicznie.

Promocyjne oprocentowanie kont oszczędnościowych

Wiele banków oferuje promocyjne konta oszczędnościowe, które przez kilka miesięcy oprocentowane są dużo wyżej niż standardowo. Ma to na celu przyciągnięcie klientów z pieniędzmi do swojego banku, aby pozyskać kapitał na swoją działalność, czyli udzielaniu kredytów i pożyczek na wyższym oprocentowaniu doliczając swoją marżę.

Dodatkowo często jest wymagane założenie konta osobistego, aby jeszcze bardziej zwiększyć szanse zachowania klienta u siebie. Aby korzystać z wyższego oprocentowania konta oszczędnościowego często są wymagane określone warunki lub czynności, które należy wykonać. Wiele banków wprowadza zasadę, że tylko nowe środki pieniężne są wyżej oprocentowane, wymaga miesięczne wpływy na określoną kwotę lub często są też nałożone limity na kwotę, która może być wyżej oprocentowana. Dlatego zawsze warto dokładnie przeczytać regulamin promocji. Jest to jednak jak najbardziej opłacalne zarówno dla oszczędzającego jak i dla banku, gdyż duża grupa klientów na pewno zostanie.

Po promocyjnym okresie można oczywiście wycofać swoje środki i zamknąć konto lub też zostać w danym banku na dłużej, jeżeli oferta wydaje się interesująca. Warto też przeczytać jak zamknąć konto, gdyż niektórym nie jest na rękę jechanie do oddziału banku w tym celu.

Niestety często nie można skorzystać z tej samej promocji drugi raz. W naszym rankingu rachunków oszczędnościowych śledzimy wszystkie najnowsze promocje, a więc są one najwyżej oprocentowane ze wszystkich dostępnych rachunków w kraju.